Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов
Оптимизиране разпределението на строителна механизация по видове дейности и обекти
Доц. д-р Евгени Станимиров, ас. Борислава Черкезова
Анализ на удовлетвореността на персонала и клиентите
Доц. д-р Румен Калчев
Развитие на секторната заетост в България
Ас. Рени Петрова
Проблеми при дефинирането и класифицирането на нематериални активи за счетоводни цели
Гл. ас. д-р Петя Данкова
Стратегически аспекти на управлението на човешките ресурси в бизнес организацията
Доц. д-р Надя Костова
Отчитане на лозови масиви и на правителствени дарения, свързани с тях и влиянието му върху данъчното облагане на предприятието
Доц. д-р Михал Стоянов
Структурни промени в потреблението на хранителни стоки на домакинствата в република България
Докт. Христина Христова
Преходът към клиентски фокусиран подход в корпоративното банкиране
Ас. Кирил Георгиев
Прогнозира ли кривата на доходността рецесията в българската икономика?
Ас. Вениамин Тодоров
Роля на паричната политика за възникване на финансовата криза в САЩ от 2007-2009 г.
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
Духовното производство в контекста на пазарната икономика
Проф. д-р ик. н. Велчо Стоянов
Крайностите във всяко нещо са вредни, в т.ч. приватизацията и съкращаването на публичните блага
Проф. д-р ик. н. Илия Личев
Технологични решения за подобряване планирането и отчитането на монтажните процеси в корабостроителната индустрия
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg