Доц. д-р Стоян Маринов
Management decisions in the context of Bulgaria’s lifecycle as a coastal tourist destination
Доц. д-р Иван Желев
По въпроса за същността и оценяването на материалната база при акредитацията на висшите училища
Доц. д-р Таня Дъбева
Някои особености на бренда и брендинга в хотелиерството
Доц. д-р Евгения Тонкова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, ас. Надежда Калинова, докт. Ваня Кралева, Ива Игнатова
Възможности за повишаване квалификацията и кариерно израстване на преподавателите в Икономически университет – Варна
Доц. д-р ист. н. Иван Русев
Модерната търговска и счетоводна култура в образователния модел на българското Възраждане – начални прояви и разпространение
Доц. д-р Радослав Рачев
Създаване и развитие на центъра за продължаващо обучение
Ас. Силвия Димитрова
Финансово осигуряване на културната политика в малките общини на Северното черноморие в България
Ас. Красимира Янчева
Оценка на възможностите на българския фолклор за реализиране на културно – познавателни туристически пътувания
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg