Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2012г.

Доц. д-р Евгения Тонкова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, ас. Надежда Калинова, докт. Ваня Кралева, Ива Игнатова
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg