Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2012г.

Доц. д-р Евгения Тонкова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, ас. Надежда Калинова, докт. Ваня Кралева, Ива Игнатова
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg