Проф. д-р ик.н. Калю Донев
90 години традиции и предизвикателства в развитието на Икономически университет – Варна
Доц. д-р Зоя Младенова
Реалистична научна политика с европейски измерения
Доц. д-р Пламен Илиев
Качеството на обучение в Икономически университет – Варна
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Науката по проблемите на търговията в 90 годишната история на Икономически университет – Варна
Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов
Логистиката като научно направление и инструмент на практиката
Доц. д-р ик.н. Димитър Радилов
Системата за национални сметки 2008 г. за развитието на икономическата статистика
Гл. ас. д-р Снежана Сълова
Интелигентни агенти в електронната търговия
Гл. ас. д-р Донка Желязкова
Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство
Ас. д-р по геогр. Вилиян Кръстев
Актуални аспекти в развитието на съвременното туристическо странознание
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg