Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев
Началото с европейски критерии във висшето икономическо образование
Проф. д-р ик. н. Велчо Стоянов
Пазарът – социално благо и/или социално зло?
Доц. д-р Надежда Филипова
Подход за бързо изграждане на прототипи на автоматизирани процеси в бизнес софтуера
Гл. с. д-р Денка Златева
Изследване на добива и физичните свойства на глутен от пшенично брашно
К.э.н. Андреевский И. Л. и д.э.н. Соколов Р. В.
Некоторые аспекты оценки сервис- ориентированной информационной системы
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Данъчна амнистия – начин на употреба в съвременната данъчна политика
Гл. ас. д-р Таня Георгиева
Влияние на отношението към риска върху иновационната активност при производството на пшеница (на примера на област Добрич
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева
Счетоводен анализ на дивидентната политика на акционерните дружества
Гл. ас. Величко Янков
Използване на MS EXCEL за тестово изпитване
Отзив от проф. д-р ик. н. Димитър Канев
Актуално изследване на условията на труд и качеството на заетостта в Република България
Проф. д-р Дочо Дочев
Професор д-р ик. н. Бойко Иванов Атанасов на 70 години
Доц. д-р Венелин Георгиев
Професор д-р ик. н. Гено Димитров Генов на 70 години
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg