Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2010г.

Доц. д-р Надежда Филипова, доц. д-р Филчо Филипов
Гл. ас. д-р Събка Пашова, Явор Терзийски
Иван Табаков, Бойко Дойчинов, Йоанна Иванова
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg