Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова
Маркетинговата наука и практика в Икономически университет – Варна
Проф. д-р ик. н. Димитър Канев
Несигурност и социалноосигурителна политика
Доц. д-р Надежда Филипова, доц. д-р Филчо Филипов
Насоки за преобразуване на UМL бизнес моделите
Доц. д-р Мария Желязкова
Научните изследвания по Стокознание в Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Силвия Благоева
Усъвършенстването на организацията на производството – фактор за повишаване ефективността в индустриалните предприятия
Снитюк Оксана Ивановна, Бережная Леся Витальевна
Технологии препроцессинга ретроспективной информации как базис прогнозирования экономических процессов
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Критерии за оценка дизайна на данъчните стимули
Ас. Силвия Господинова
Секторът на услугите в създаването на брутната добавена стойност в българската икономика
Ас. Корнелия Димова
Фискалната политика в Европейския съюз – между хармонизацията и конкуренцията
Гл. ас. д-р Събка Пашова, Явор Терзийски
Изследване качеството на шоколад, произведен от фирма Nestle
Иван Табаков, Бойко Дойчинов, Йоанна Иванова
Варненска търговско-индустриална камара – история и бъдеще
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg