Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев
Проф. Цани Калянджиев – първи ректор на Висшето търговско училище
Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев
Фундамент на системата на икономическите знания
Доц. д-р Данчо Данчев
Концептуална рамка на теорията за „дългата опашка” в търговския бизнес
Доц. д-р Станка Жекова
Пространствена асиметрия във възрастовата смъртност на населението в България
Гл. ас. д-р Денка Златева, проф. д-р инж. Гроздан Караджов
Изследване влиянието на типа на брашното и някои добавки върху стареенето на хляба
Доц. д-р Иван Желев
Фасилити мениджмънт – съвременен подход за управление на сгради и съоръжения в България
Гл. ас. д-р Христина Благойчева
Българският резервен пенсионен фонд – цели и тенденции
Ас. Величка Маринова, гл. ас. д-р Събка Пашова
Сравнителни изследвания на прясно мляко, предлагано в търговската мрежа на град Варна
Гл. ас. д-р Донка Желязкова
Предпоставки за прилагане на аутосорсинг в дистрибуцията
Гл. ас. Стоян Хадживеличков
Теоретичен модел за управление на възприеманото продуктово качество
Mariia Sydorovych, Ph.D. candidate in Finance
Can Fiscal Policy Serve as Contra-Cyclical Instrument In transition economies? The Case Of Ukraine
Доц. д-р Теодорина Турлакова, гл. ас. Дамян Киречев
Новите предизвикателства пред агробизнеса и селските райони
Руслана Ковачева
Публикации на преподавателите от ИУ – Варна през 2009 – 2010 г.
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg