Доц. д-р Филчо Филипов
Някои въпроси на представянето чрез UML на механизмите за обмен на данни при уеб услугите
Доц. д-р Маргарита Бъчварова
Недействителност на търговските сделки
Доц. д-р Антон Маринов
Макроикономическата стабилност на България – гаранция за икономическа сигурност
Гл. ас. Илко Тодоров
Форми на власт в селищната общност и отношения, произтичащи от тях
Гл. ас. Любомир Любенов
Оценка на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Република България чрез модела на Алмон
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Пробивът на европейските екоданъчни практики в страните от Далечния изток
Гл. ас. д-р Александрина Панчева
Детерминанти на банковата оперативна ефективност
Ас. Моника Михайлова
Морфология на икономическата категория динамични способности
Ас. Латинка Тодоранова
Тенденции в развитието на бизнес интелигентните системи
Докт. Мая Иванова
Фактори на интернационализацията на хотелските вериги
Ас. Пламена Недялкова
Изследване на контролната функция, под влиянието и въздействието на финансово-контролната дейност на Агенцията за държавна финансова инспекция
Руслана Ковачева
Книгопис – Публикации на преподавателите от ИУ – Варна през 2011-2012 г.
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg