Доц. д-р Владимир Сълов
Нови виждания за електронните книги
Доц. д-р Росен Николаев, Виктория Станчева
Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху безработицата в България
Доц. д-р Станка Жекова
Приобщаващият растеж в стратегия „Европа 2020“: оценка на възможностите за реализация
Проф. д-р Петко Близнаков
Културата като „съединителна тъкан“ между строителното предприемачество и недвижимата собственост
Доц. д-р Надежда Филипова
Концептуална архитектура на системите за управление на бизнес процеси
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Данъчната деформация на такса битови отпадъци у нас – проблеми и решения
Гл. ас. д-р Велина Казанджиева
Лоялност на потребителите към услугите на пътническите агенции в България
Гл. ас. д-р Катя Антонова
Конкурентна способност на организациите чрез стратегическо управление на знанията
Гл. ас. д-р Танка Милкова
Възможности за оптимизиране на маршрутите за транспортиране в снабдителна верига
Гл. ас. Радан Мирянов
Възможности за реформиране на морските пристанища (на примера на Варна – Изток)
Ас. Любомира Димитрова
Отчитане на безвъзмездно придобитите средства в стопанските организации
Докт. Магдалена Парчева
Скрити фактори на предприемаческата активност (на примера на организации от бранш „информационни технологии“)
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg