Prof. Bogdan Oancea, PhD, PhD Candidate Dragoescu Raluca Mariana
The Long-Run Relationship Between Education And Economic Growth. The Case Of Romania
Доц. д-р Галина Йолова
Осигурителен стаж и сродни институти при признаване на някои видове обезпечения
Гл. ас. д-р Руслана Димитрова
Вътрешен одит и оценка на риска, свързан с предположението за действащо предприятие
Гл. ас. д-р Александър Тодоров
Влияние на пазарната концентрация върху рентабилността на примера на търговските банки в България
Ас. Янка Александрова
Оценка на подходи за изграждане на аналитична CRM-система
Ст. преп. Маргарита Попова
Обучението по специализиран език (икономически немски език) – истинско предизвикателство за преподавателя по чужд език
Докт. Светлана Атанасова
Проблеми на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги в Република България
Докт. Минчо Минев
Интегриран модел за първоначална оценка на активите, създавани в предприятията
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg