Проф. д-р ик. н. Атанас Леонидов
Късният неолиберализъм и глобалната финансова криза
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход
Доц. д-р Стоян Киров
Застрахователни решения за безопасен туризъм
Ас. Ваня Енчева
Влияние на сивата икономика върху бюджетните приходи
Докт. Мария Георгиева
Маркетингови ефекти от прилагането на социално-отговорен брандинг
Докт. Владимир Черналиев
Възможности за използване на инфлационно индексиран дълг в практиката на Република България
Докт. Красимира Найденова
Институционално влияние върху ликвидността на българския фондов пазар
Проф. р-д ик. н. Росица Рангелова
Оригинален поглед върху съвременната пазарна икономика
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg