Bilqis Bolanle Amole, Emmanuel Olateju Oyatoye, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi
Prioritization Of Service Quality Influences On Patients` Satisfaction Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience
Станка Жекова, Добрина Димова
Влияние на образованието върху продължителността на безработицата в условия на дисбалансиран трудов пазар
Иван Куюмджиев
Разработване на алгоритъм за генериране на компютърна тестова комбинация
Радан Мирянов
Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт
Йордан Иванов
Ценови аспекти на конкурентоспособността на „Крафт“ пивото в България
Доника Стоянова
Измерване на въздействието на системите за управление на качеството върху разходите за несъответствия
Божана Иванова
Оценка на безплатни CRM решения за дейността на малките е-магазини в България
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg