Ibrahim Alley
Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implications For Consumption Smoothing?
Tajudeen Egbetunde
Tax Revenue, Social Welfare And Economic Growth: Empirical Evidence From Nigeria
Милчо Петков Близнаков
Анализ на риска в индустриалните предприятия в България
Христо Теодоров Илиев
Тенденции на пазара на офис имоти в България
Liliya Korchevska
Evolution Of The Concepts Of Economic Security
Виктория Павлова Калайджиева
Влияние на иновациите за повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия
Петя Иванова Биолчева
Актуални рискове в инкасовата дейност
Десислава Стефанова Хинева
Аспекти на актуализация на европейската директива за пакетни пътувания и отражението им върху рекламациите в туризма
Дарина Павлова Павлова
Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg