Доц. д-р Виолета Димитрова
Слово, посветено на 93-та годишнина от създаването на Икономически университет - Варна
Доц. д-р Евгени Станимиров
Позициониране на пазарните оферти на компаниите
Доц. д-р Веселин Хаджиев
Сравнителна ефективност на българските банки чрез DEA
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
Всяка теория е незавършена и подлежи на развитие
Проф. д-р ик. н. Стефка Коева
Фармацевтичните пазари: публични и частни роли и провали
Assoc. Prof. Dr Olga Iermakova
Key aspects of transformation of the regional foreign economic policy
Гл. ас. д-р Севдалина Христова
Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общинските проекти
Ас. Велина Йорданова
Ниво на надеждност при формиране на производствената програма на строителното предприятие
Ас. Влади Куршумов
Стратегически аспекти на аутсорсинга
Докт. Владимир Христов
Ролята на маркетинговите стратегии за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg