Zoya Kostova Mladenova
The Relevance Of Teaching Economics: The Experience Of Post-Communist Bulgaria
Stefan Petranov, Ivelina Hristova
Sustainable Economic Development Through Sustainable Economic Policy: Is Bulgaria Ready For A Reindustrialization Policy?
Ваня Антонова Пандъкова
Развитие на недвижимите имоти с търговско предназначение в България
Мирослав Недков Манев
Косвени ефекти от преките чуждестранни инвестиции в производството на автомобилни части в България
Снежана Динева Сълова
Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения за предлаганите стоки и услуги в електронните магазини
Стойчо Василев Стоев
Нов йерархичен модел за обработка на източниците на риск
Пламен Любомиров Джапаров
Някои възможности за изследване на банковата рискова култура
Ива Владимирова Македонска
Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурс
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg