Милена Ангелова
Развитие на сребърната икономика – предизвикателства и възможности
Добрин Иванов
Предложения за нормативни промени за ограничаване на недекларираната заетост в България
Павлина Иванова, Катя Антонова
Бъдещето на работните места: ползи и рискове от използването на изкуствен интелект
Юлиан Василев
Равнища на дигиталните умения на хората в България
Десислава Серафимова, Андрияна Андреева
Дигитална трансформация на съдебната система и необходимост от разработване на компетентностни модели
Диана Димитрова
Дигитализацията в съдебната власт и образователните потребности
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg