Веселин Хаджиев
Метаанализ и неговата приложимост в икономическите изследвания
Йордан Йорданов
Капиталовия пазар като алтернатива за личните инвестиции
Росен Николаев, Танка Милкова
Едно приложение на графичния метод за решаване на параметрични задачи за оптимално разпределение на ресурси
Пламен Павлов
Алтернативи за финансиране на иновационната активност в българските предприятия
Драган Георгиев, Илиян Христов
Генезис, еволюция и реализация на възгледите на CIMA за глобални принципи в управленското счетоводство
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg