Качество, ефективност и възможности за достъп до социални услуги за деца в условията на COVID-19 пандемия, чрез въвеждане на нов подход

Радостина Петрова
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg