Отменителните искове по чл. 216, ал. 1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс в светлината на открито срещу длъжника производство по несъстоятелност

Стоян Димитров Колев
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg