Редакционна колегия:

Стефан Вачков - главен редактор и издател, Икономически университет, Варна, България

Юлиан Василев - зам. главен редактор и издател, Икономически университет, Варна, България

Яна Донева – технически секретар, Икономически университет, Варна, България

E-mail: sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Телефон: 0882 164 848

 

Редакционна колегия:

Абдел-Бадех Салем ,Университет Ейн Шамс, Кайро, Египет                                        

Ада Мирела Томеску, Университет на Орадеа, Румъния

Анатоли Ковалев, Одески държавен икономически университет, Украйна

Андрияна Андреева, Икономически университет , Варна, България

Веселин Хаджиев, Икономически университет, Варна, България

Веселина Димитрова, Икономически университет, Варна, България

Виктор Тодоров, Kellogg School of Management, Northwestern Universituy, САЩ

Владимир Жечев, Икономически университет, Варна, България

Владимир Сълов, Икономически университет, Варна, България

Джовани Ладжойа, Университет Алдо Моро, Бари, Италия

Илиан Минков, Икономически университет, Варна, България

Ионел Бостан, Университет "Стефан Велики", Сучава, Румъния

Ирина Брусакова, Държавен инженерно–икономически университет, Санкт Петербург, Русия

Калоян Колев, Икономически университет, Варна, България

Магдалена Качниевска, Варшавско училище по Икономикс, Варшава, Полша

Марек Павлак, Католически университет, Люблин, Полша

Мария Станимирова, Икономически университет, Варна, България

Михал Стоянов, Икономически университет, Варна, България

Надя Костова, Икономически университет, Варна, България

Николай Неновски, Университет за национално и световно стопанство, София, България; Университет Амиен, Франция

Петя Данкова, Икономически университет, Варна, България

Рекай Один, Университет на Сараево, Босна и Херцеговина; Национална полицейска академия, Турция

Рехаб Махмуд Ахмед Елшарнуби, Университет на Мансура, Египет

Росела Бардази, Университет на Флоренция, Италия

Росен Николаев, Икономически университет, Варна, България

Силвия Парушева, Икономически университет, Варна, България

Силвия Свеженова, Бизнес училище на Копенхаген, Копенхаген, Дания

Снежана Сълова, Икономически университет, Варна, България

Станимир Кабаиванов, Пловдивски университет "П. Хилендарски", България

Събка Пашова, Икономически университет, Варна, България

Таня Дъбева, Икономически университет, Варна, България

Татяна Костова, Университет на Южна Каролина, САЩ

Тихана Скринярич, Хърватска народна банка, Хърватия

Хенрик Егбър, Университет по приложни науки Анхалт, Бернбург, Германия

Христина Благойчева, Икономически университет, Варна, България

Христо Мавров, Икономически университет, Варна, България

Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg