Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Maximov
DEVELOPMENT AS AN IMPLEMENTATION METHODOLOGY OF REAL ESTATE PROJECTS
Доц. д-р Владимир Сълов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НАПЛАТФОРМАТА.NETПРИРАЗРАБОТКАТА НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Доц. д-р Маргарита Бъчварова
ЮРИДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ФРАНЧАЙЗ
Ас. Иван Апостолов
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЖИЛИЩНОТО И КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Докторант Георги Георгиев
АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И СТЕПЕНТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Ас. Гергана Цончева
ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО И ПОЛЕЗНОСТТА НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ас. д-р. Пламена Недялкова
МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
Милена Здравкова Ковачева
ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕЗ 2012 – 2013 г.
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg