Десислава Желева Калчева
Българските общини в условията на кризата, свързана с разпространението на COVID-19
Андрияна Андреева, Галина Йолова
Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект
Дарина Димитрова, Живка Матеева
Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите
Величка Пеева Маринова
Изследване показателите на качеството на нискограмажни рециклирани картонени опаковки
Константин Калинков
Силата на творческия дух отразена в монографиите „Градоустройство“ – теория и практика
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg