Емил Радев
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход
Ирена Илиева
Върховенството на правото и изкуственият интелект
Андрияна Андреева
По някои въпроси на работодателската правоспособност, работодателска власт и социалната отговорност
Андрей Александров
Понятие и правна характеристика на “промяната на работодателя“ по смисъла на българското трудово законодателство
Галина Йолова
За принципите на задължителното здравно осигуряване
Маргарита Бъчварова
Правна същност на мълчаливото съгласие по търговските сделки
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg