Васил Тодоров
Как и защо неокласическият икономикс стана и остава доминираща теория?
Мирослав Недков Манев
Директни ефекти от преките чуждестранни инвестиции в производството на автомобилни части в България
Десислава Желева Калчева
Сравнителен анализ на общинските финанси в България и в Северна Македония
Христо Николаев Банов
Допълнителни изисквания за придобиване на качествата на работник (служител) и на работодател при осъществяването на дуално обучение
Наталия Кирилова Кирова
Сумираното изчисляване на работното време – теоретически и практически аспекти
Стоян Димитров Колев
Отменителните искове по чл. 216, ал. 1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс в светлината на открито срещу длъжника производство по несъстоятелност
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg