Христо МАВРОВ
Доходното неравенство при ускорен икономически растеж /Eвропейските страни в дългосрочен период/
Марияна Димитрова Ширванян
Принципи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно разпоредбите на Директива /89/391/ЕИО
Петър Пенков Николов
Влияние на Covid-19 върху устойчивостта на банковата мрежа в България
Петя Георгиева Анева
Социално отговорното хотелиерство в българската практика
Даяна Чорбаджийска
Ефективната междуличностна комуникация като фактор за успешно управление
Емануел Галярски
Ера на дигитална трансформация и оптимизация на процеси във финансовата сфера
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg