Мария Митева
Сравнителен анализ на модели за оценка на ефективността на обучението на човешките ресурси в организациите
Александър Боянов Тодоров
Регионална пазарна структура и ценови равнища в търговията на дребно с автомобилни горива
Науаф Ал-Файез
Данъчната политика като инструмент на икономическата среда в Йордания
Таня Йосифова
Някои особености при определяне на понятието „договор“
Величка Пеева Маринова
Изследване качеството на рециклиран картон за транспортни опаковки
Ивона Якимова
Ценно изследване върху развитието на икономическата теория в България след 1990 година
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg