Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2022 г.

Автори
Александър Тодоров, Калоян Колев, Александрина Панчева, Пламен Джапаров, Владимир Сълов, Танка Милкова, Петя Данкова, Даниел Василев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2022 г.

Автори
Величка Маринова, Влади Куршумов, Радослав Радев, Дамян Киречев, Мариета Стефанова, Радостина Петрова, Събка Пашова, Свилен Пашов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2022 г.

Автори
Божидар Чапаров, Цветомир Манолов, Катя Антонова, Анна Господинова, Стоян Стоянов, Севдалина Христова, Милена Иванова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2022 г.

Автори
Веселин Хаджиев, Йордан Йорданов, Росен Николаев, Танка Милкова, Пламен Павлов, Драган Георгиев, Илиян Христов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2021 г.

Автори
Милена Ангелова, Добрин Иванов, Павлина Иванова, Катя Антонова, Юлиан Василев, Десислава Серафимова, Андрияна Андреева, Диана Димитрова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2021 г.

Автори
Свилена Михайлова, Илиaн Минков, Моника Mихайлова, Пламен Павлов, Славена Цонева, Ивайло Икономов, Емил Радев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2021 г.

Автори
Александър Тодоров, Пламен Павлов, Слави Генов, Аглика Кънева, Горан Ангелов, Велина Йорданова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2021 г.

Автори
Десислава Серафимова, Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Петя Данкова, Христина Благойчева, Ваня Банабакова, Андрияна Андреева, Галина Йолова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2020 г.

Автори
Мирослава Пейчева, Радка Начева, Анита Янсоне, Стоянка Черкезова, Иванка Банкова, Васил Павлов, Катя Антонова, Велина Колева, Светослав Иванов, Ивелина Тодорова, Павлина Иванова, Мария Димитрова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2020 г.

Автори
Емил Радев, Ирена Илиева, Андрияна Андреева, Андрей Александров, Галина Йолова, Маргарита Бъчварова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2020 г.

Автори
Христо Мавров, Марияна Ширванян, Петър Николов, Петя Анева, Даяна Чорбаджийска, Емануел Галярски
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2020 г.

Автори
Десислава Желева Калчева, Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова, Живка Матеева, Величка Пеева Маринова, Константин Калинков
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. "Известия на ИУ - Варна, бр. 4/2019 г.

Автори
Мария Митева, Александър Боянов Тодоров, Науаф Ал-Файез, Таня Йосифова, Величка Пеева Маринова, Ивона Якимова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2019 г.

Автори
Васил Тодоров, Мирослав Недков Манев, Десислава Желева Калчева, Христо Николаев Банов, Наталия Кирилова Кирова, Стоян Димитров Колев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2019 г.

Автори
Марианна Светлозарова Александрова, Илияна Илиева Митева, Милена Цветковска, Лиляна Кайкамджозова, Марияна Ширванян
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2019 г.

Автори
Недялко Вълканов, Андрияна Йовчева Андреева, Диана Руменова Димитрова, Виолета Кирилова Владова-Иванова, Живка Матеева, Радослав Светлинов Радев, Денка Йорданова Златева, Цветанка Георгиева-Трифонова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2018 г.

Автори
Мария Станимирова Токушева, Красимира Найденова, Радина Димитрова Момчилова, Андрияна Андреева, Андрей Александров, Златозар Йорданов, Венцислав Антонов Савов, Жана Красимирова Лечева, Тамара Ангелова Влайкова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2018 г.

Автори
Андрияна Андреева, Надежда Йонкова, Живко Драганов, Ана Джумалиева, Ирена Илиева, Андрей Александров, Андрияна Андреева, Галина Йолова, Маргарита Бъчварова, Христина Балабанова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2018 г.

Автори
Андрияна Андреева, Траян Павлов Йосифов, Красимира Костадинова Найденова, Ивелина Димитрова Димитрова, Владимира Пилева, Катина Костадинова Попова, Филип Маринов Маринов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2018 г.

Автори
Светослав Велинов Борисов, Андрияна Андреева, Ваня Живкова, Денка Златева, Андрияна Андреева, Дарина Димитрова, Диана Димитрова, Анна Господинова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2017 г.

Автори
Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова, Драган Георгиев, Илиян Христов, Милена Цветковска, Катя Антонова, Зоя Младенова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2017 г.

Автори
Любомир Георгиев, Галя Тасева-Петкова, Недялко Вълканов, Светослав Велинов Борисов, Красимира Найденова, Цанко Валентинов Иванов, Радослав Светлинов Радев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1-2/2017 г.

Автори
Снежина Кадиева, Диана Димитрова, Севдалина Христова, Иван Желев, Виолета Кирилова Владова-Иванова, Радка Валериева Начева, Иван Веселинов Апостолов, Дана Стефанова, Ралица Стефанова Димитрова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2016 г.

Автори
Zoya Kostova Mladenova, Stefan Petranov, Ivelina Hristova, Ваня Антонова Пандъкова, Мирослав Недков Манев, Снежана Динева Сълова, Стойчо Василев Стоев, Пламен Любомиров Джапаров, Ива Владимирова Македонска
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2016 г.

Автори
Ibrahim Alley, Tajudeen Egbetunde, Милчо Петков Близнаков, Христо Теодоров Илиев, Liliya Korchevska, Виктория Павлова Калайджиева, Петя Иванова Биолчева, Десислава Стефанова Хинева, Дарина Павлова Павлова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2016 г.

Автори
Gulzar Tahirova, Ramiz Rahmanov, Asif Qasimov, Евгени Филипов, Драган Георгиев, Стелина Спасова, Ирена Славова, Йовка Банкова, Руслана Иванова Димитрова, Дарина Неделчева Димитрова, Владимир Жечев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2016 г.

Автори
Bilqis Bolanle Amole, Emmanuel Olateju Oyatoye, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi, Станка Жекова, Добрина Димова, Иван Куюмджиев, Радан Мирянов, Йордан Иванов, Доника Стоянова, Божана Иванова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. "Известия на ИУ-Варна", бр. 4/2015 г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Атанас Леонидов, Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Доц. д-р Стоян Киров, Ас. Ваня Енчева, Докт. Мария Георгиева, Докт. Владимир Черналиев, Докт. Красимира Найденова, Проф. р-д ик. н. Росица Рангелова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2015г.

Автори
Prof. Bogdan Oancea, PhD, PhD Candidate Dragoescu Raluca Mariana, Доц. д-р Галина Йолова, Гл. ас. д-р Руслана Димитрова, Гл. ас. д-р Александър Тодоров, Ас. Янка Александрова, Ст. преп. Маргарита Попова, Докт. Светлана Атанасова, Докт. Минчо Минев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2015г.

Автори
Проф. д-р Пламен Илиев, Проф. д-р Евгени Станимиров, Проф. д-р Веселин Хаджиев, Проф. д-р Стоян Стоянов, Доц. д-р Виолета Димитрова, Росица Заркова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2015г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Петър Цанков, доц. д-р Маргарита Бъчварова, Гл. ас. д-р Руслана Димитрова, Гл. ас. д-р Тодор Райчев, Ас. Елица Узунова, Ас. Ваня Антонова, Докт. Красимира Господинова, Докт. Боряна Умникова, Милена Ковачева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2014г.

Автори
Ас. Величка Маринова,доц. д-р Теменуга Стойкова, Гл. ас. д-р Миглена Душкова, Гл. ас. д-р Велина Йорданова, Гл. ас. Веселина Максимова, Ас. д-р Красимира Янчева, Докт. Елена Клатева, Докт. Красимира Найденова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2014г.

Автори
Проф. д-р Зоя Младенова, Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Доц. д-р Слави Генов, Доц. д-р Андреяна Андреева, Доц. д-р Снежана Сълова, Ас. Драган Георгиев, Ас. Илиян Христов, Докт. Добромир Стоянов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2014г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов, Гл. ас. д-р Валентина Макни, Ас. д-р Бистра Николова, Ас. д-р Свилен Иванов, Ас. Павлина Иванова, Докт. Диана Шопова, Докт. Иван Илков, Докт. Димитър Стойнов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2014г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Сергей Максимов, Доц. д-р Владимир Сълов, Доц. д-р Маргарита Бъчварова, Ас. Иван Апостолов, Докт. Георги Георгиев, Ас. Гергана Цончева, Ас. д-р Пламена Недялкова, Милена Здравкова Ковачева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2013г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Йосиф Илиев, Проф. д-р ик. н. Димитър Радилов, Проф. д-р ик. н. Сергей Максимов,проф. д-р ик. н. Ирина Бачуринская, Доц. д-р Виолета Димитрова, Доц. д-р Христина Благойчева, Гл. ас. д-р Танка Милкова, Гл. ас. д-р Радко Радев, ас. Велина Йорданова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2013г.

Автори
Доц. д-р Виолета Димитрова, Доц. д-р Евгени Станимиров, Доц. д-р Веселин Хаджиев, Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов, Проф. д-р ик. н. Стефка Коева, Assoc. Prof. Dr Olga Iermakova, Гл. ас. д-р Севдалина Христова, Ас. Велина Йорданова, Ас. Влади Куршумов, Докт. Владимир Христов,
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2013г.

Автори
Доц. д-р Владимир Сълов, Доц. д-р Росен Николаев, Виктория Станчева, Доц. д-р Станка Жекова, Проф. д-р Петко Близнаков, Доц. д-р Надежда Филипова, Гл. ас. д-р Светлана Герчева, Гл. ас. д-р Велина Казанджиева, Гл. ас. д-р Катя Антонова, Гл. ас. д-р Танка Милкова, Гл. ас. Радан Мирянов, Ас. Любомира Димитрова, Докт. Магдалена Парчева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2013г.

Автори
Доц. д-р Филчо Филипов, Доц. д-р Маргарита Бъчварова, Доц. д-р Антон Маринов, Гл. ас. Илко Тодоров, Гл. ас. Любомир Любенов, Гл. ас. д-р Светлана Герчева, Гл. ас. д-р Александрина Панчева, Ас. Моника Михайлова, Ас. Латинка Тодоранова, Докт. Мая Иванова, Ас. Пламена Недялкова, Руслана Ковачева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2012г.

Автори
Доц. д-р Стоян Маринов, Доц. д-р Иван Желев, Доц. д-р Таня Дъбева, Доц. д-р Евгения Тонкова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, ас. Надежда Калинова, докт. Ваня Кралева,Ива Игнатова, Доц. д-р ист. н. Иван Русев, Доц. д-р Радослав Рачев, Ас. Силвия Димитрова, Ас. Красимира Янчева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2012г

Автори
Доц. д-р Десислава Серафимова, Доц. д-р Христина Благойчева, Проф. д-р Лина Анастасова, Доц. д-р Румен Калчев, Гл. ас. д-р Светлана Герчева, Olga Iermakova, Ас. Свилена Михайлова, Ас. Константин Велчев, Ас. Милена Иванова, Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Доц. д-р Светлозар Стефанов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2012г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов, Доц. д-р Евгени Станимиров,ас. Борислава Черкезова, Доц. д-р Румен Калчев, Ас. Рени Петрова, Гл. ас. д-р Петя Данкова, Доц. д-р Надя Костова, Доц. д-р Михал Стоянов, Докт. Христина Христова, Ас. Кирил Георгиев, Ас. Вениамин Тодоров, Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов, Проф. д-р ик. н. Велчо Стоянов, Проф. д-р ик. н. Илия Личев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2012г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев, Доц. д-р Марин Нешков, Доц. д-р Йордан Йорданов, инж. Светослав Стаменов, Ас. София Илиева, Гл. ас. д-р Татяна Одинтсова, Гл. ас. д-р Петя Данкова, Ас. Гергана Цончева, Ас. Цветомир Манолов, Гл. ас. д-р Божидар Чапаров, Гл. ас Дамян Киречев, Ас. Радослав Радев, Докт. Зефер Алхамлан
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2011г.

Автори
Доц. д-р Евгени Станимиров, Доц. д-р Стефан Дражев, Доц. д-р Владимир Владимиров, Гл. ас. Мирослав Каракулаков, Ас. Емилия Кирина, Гл. ас д-р Мария Вълканова, Ас. Калиопа Николова Атанасова, Гл. ас. Танка Милкова, Гл. ас. д-р Тодор Тодоров, Гл. ас. д-р Божидар Чапаров, Гл. ас. д-р Димитър Рафаилов, Гл. ас. д-р Снежана Сълова, Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2011г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Николай Неновски, Доц. д-р Христо Мавров, Доц. д-р Силвия Парушева, Доц. д-р Венелин Георгиев, Ас. Иван Куюмджиев, Гл. ас. д-р Стоян Киров, Доц. д-р Стоян Маринов, Гл. ас. д-р Андрияна Андреева, Гл. ас. д-р Галина Йолова, Д-р Олга Ермакова, Доц. д-р Тодор Тодоров, Ас. Мирена Трифонова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2011г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Доц. д-р Пламен Илиев, Доц. д-р Таня Дъбева, Гл. ас. д-р Ваня Живкова, Гл. ас. д-р Тодор Райчев, Гл. ас. д-р Снежана Сълова,Ас. Борислава Черкезова, Ас. Калин Илиев, Ас. Анелия Галинова, Доц. д-р Емил Папазов, гл. ас. д-р Людмила Михайлова, Гл. ас. д-р Юлиан Василев, Доц. д-р Найден Апостолов, гл. ас. д-р Вилиян Кръстев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2011г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев, Доц. д-р Данчо Данчев, Доц. д-р Станка Жекова, Гл. ас. д-р Денка Златева, проф. д-р инж. Гроздан Караджов, Доц. д-р Иван Желев, Ас. Величка Маринова, гл. ас. д-р Събка Пашова, Гл. ас. д-р Донка Желязкова, Гл. ас. Стоян Хадживеличков, Mariia Sydorovych, Ph.D. candidate in Finance, Доц. д-р Теодорина Турлакова, гл. ас. Дамян Киречев, Руслана Ковачева
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 4/2010г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова,Проф. д-р ик. н. Димитър Канев, Доц. д-р Надежда Филипова, доц. д-р Филчо Филипов, Доц. д-р Мария Желязкова, Гл. ас. д-р Силвия Благоева,Снитюк Оксана Ивановна, Бережная Леся Витальевна, Гл. ас. д-р Светлана Герчева, Ас. Силвия Господинова, Ас. Корнелия Димова, Гл. ас. д-р Събка Пашова, Явор Терзийски, Иван Табаков, Бойко Дойчинов, Йоанна Иванова
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 3/2010г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев, Проф. д-р ик. н. Велчо Стоянов, Доц. д-р Надежда Филипова,Гл. с. д-р Денка Златева, К.э.н. Андреевский И. Л. и д.э.н. Соколов Р. В., Гл. ас. д-р Светлана Герчева, Гл. ас. д-р Таня Георгиева, Гл. ас. д-р Даниела Георгиева, Гл. ас. Величко Янков, Отзив от проф. д-р ик. н. Димитър Канев, Проф. д-р Дочо Дочев, Доц. д-р Венелин Георгиев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 2/2010г.

Автори
Проф. д-р ик.н. Калю Донев, Доц. д-р Зоя Младенова, Доц. д-р Пламен Илиев, Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов, Доц. д-р ик.н. Димитър Радилов, Гл. ас. д-р Снежана Сълова, Гл. ас. д-р Донка Желязкова, Ас. д-р по геогр. Вилиян Кръстев
Изтегли изданието Списък със статии

Сп. „Известия на ИУ-Варна”, бр. 1/2010г.

Автори
Проф. д-р ик. н. Гено Генов, Проф. д-р ик.н. Тодор Ненов, Доц. канд. геогр. наук Марина Балджи, Доц. д-р Константин Калинков, Доц. д-р Петко Монев, Доц. д-р Владимир Владимиров, Гл. ас. д-р Христина Благойчева, Гл. ас. д-р Теодора Димитрова, Гл. ас. д-р Галина Николаева, Руслана Ковачева
Изтегли изданието Списък със статии
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg