Проф. д-р ик. н. Петър Цанков, доц. д-р Маргарита Бъчварова
Еволюция на правните знания в Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Руслана Димитрова
Технологични особености и усъвършенстване на одита в условия на несъстоятелност
Гл. ас. д-р Тодор Райчев
Оценка на предложенията при обществени поръчки за строителство
Ас. Елица Узунова
Новият бизнес модел на маркетинговите изследвания
Ас. Ваня Антонова
Възможности за професионално образование и обучение в областта на управлението на инвестиционни проекти в България
Докт. Красимира Господинова
Оценка на икономическата ефективност от прилагане на софтуер за одит
Докт. Боряна Умникова
Условия за развитие на събитиен туризъм по българското черноморие
Милена Ковачева
Книгопис – публикации на преподавателите от Икономически университет – Варна през 2013 - 2014 г.
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg