Свилена Михайлова
Икономически ползи и рискове от участие в глобалните вериги на стойността
Илиaн Минков, Моника Mихайлова
Възможности за управление на релацията "Стратегически мениджмънт-фирмена култура - самореализация на служителите" в организацията
Пламен Павлов
Преструктуриране и възможности за подобряване състоянието на предприятията
Славена Цонева
Релацията “абсорбционен капацитет – преки чуждестранни инвестиции”
Ивайло Икономов
Фактически състав на стопанската непоносимост
Емил Радев
Етичните предизвикателства пред Европейския съюз при използването на изкуствения интелект
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg