Десислава Серафимова
Корпоративна социална отговорност – тенденции и иновативни практики на пазара на труда и в сектора на висшето образование
Маргарита Богданова и Евелина Парашкевова
Стратегически и поведенчески аспекти на корпоративната социална отговорност в България
Петя Данкова
Човешките ресурси като основен фактор за реализиране на корпоративна социална отговорност
Христина Благойчева
Изкуствен интелект и корпоративна социална отговорност – сблъсък и нови възможности
Ваня Банабакова
Социалните практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги като проява на корпоративна социална отговорност
Андрияна Андреева
За границите и съдържанието на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние
Галина Йолова
Тенденции за защита правото на почивка при договора за работа от разстояние
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg