Мирослава Пейчева
Дистанционната работа и трансформацията в HR
Радка Начева, Анита Янсоне
Електронното обучение в условията на пандемия: българският и латвийският опит във висшето образование
Стоянка Черкезова
Бъдещето на пазара на труда в България – остаряване на населението и възможности пред политиките
Иванка Банкова, Васил Павлов
Иновативни подходи при управление на конфликти и генерационни различия в организацията
Катя Антонова
Професионални рискове за заетите в новите условия на труд
Велина Колева, Светослав Иванов, Ивелина Тодорова
Особености на гъвкавите (agile) методологии при управление на екипи в българските фирми
Павлина Иванова
Новите тенденции в трудовите отношения
Мария Димитрова
Анализ на някои онлайн източници за набиране на кандидати за работа
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg