Проф. д-р Пламен Илиев
95 години от създаването на Икономически университет – Варна (20 май 2015 г.)
Проф. д-р Евгени Станимиров
Актуални акценти при приема и обучението на студенти в Икономически университет – Варна
Проф. д-р Веселин Хаджиев
Научно-изследователската дейност в Икономически университет – Варна: Състояние и переспективи
Проф. д-р Стоян Стоянов
Инвестиционната привлекателност и развитието на висшето училище
Доц. д-р Виолета Димитрова
Състояние и развитие на международното сътрудничество, работата по проекти финансирани по национални и международни програми, алумни и кариери, връзките с обществеността в Икономически университет – Варна
Росица Заркова
Университетската библиотека на Икономически университет – Варна: 95 години традиции и прогрес
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg