Проф. д-р Зоя Младенова
Достоен и продуктивен път в науката (Професор Атанас Леонидов на 80 години)
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Основни промени и проблеми при развитието на търговията в България в годините на преход
Доц. д-р Слави Генов
Ротация и независим финансов одит
Доц. д-р Андреяна Андреева
Специфика на новите нормативни решения при договорите за професионална квалификация
Доц. д-р Снежана Сълова
Оценка на уеб сайтове за електронна търговия на базата на данни за използването им
Ас. Драган Георгиев
Приложение на анализа на зависимостта „разходи – обем – печалба“ в хотелиерството (на база висококатегорийните хотели в Североизточен район, България)
Ас. Илиян Христов
Интегриран модел за оценка на дейността на предприятието
Докт. Добромир Стоянов
Пазарната и маркетингова специфика на вендинг каналите
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg